Plánování stavby domu krok za krokem - Hornval - nabízí zajímavá a originální řešení pro váš dům nebo firmu. Neustále zavádíme nové produkty, které zlepší pohodlí života a práce ve vašem bezprostředním prostředí!

Plánování stavby domu krok za krokem

Stavba domu je nejen velký náklad, ale také dlouhý a vícestupňový proces, který obnáší mnoho úředních formalit. Radíme, jak se na stavbu domu připravit, jaké formality si vyřídit – jak naplánovat stavbu domu krok za krokem, abyste se vyhnuli zbytečným, dodatečným výdajům a dalším nepříjemným překvapením při stavbě.

Krok 1. Kontrola stavu pozemku

Jednou z formalit, od kterých byste měli začít plánovat stavbu domu, je ověřit si stav pozemku, který chcete koupit, abyste na něm mohli postavit dům. Nákup pozemků by měl být promyšleným rozhodnutím, kterému bude předcházet důkladný rozbor místního plánu územního rozvoje (místního plánu rozvoje). Najdete tam mimo jiné údaj o charakteru pozemku (může být např. stavební nebo zemědělský). Na druhou stranu v území, které není pokryto aktuálním místním plánem územního rozvoje, je nutné požádat o rovnocenné rozhodnutí o stavebních podmínkách (SP).

Krok 2. Analýza pozemkových a hypotečních registrů

Chceme-li koupit pozemek pro stavbu domu a již máme vybraný pozemek, o který máme zájem, než se rozhodneme pro koupi tohoto konkrétního, měli bychom si pečlivě prohlédnout a analyzovat pozemkové a hypoteční rejstříky nemovitostí, o které máme zájem. Takové informace najdete mimo jiné v katastru nemovitostí a hypotečních rejstřících o právním stavu pozemku (tedy kdo a v jakém rozsahu je vlastníkem pozemku), případně o případném hypotečním či daňovém zatížení pozemku. Tento dokument také obsahuje informace o věcném břemeni na pozemních komunikacích nebo o věcném břemeni převodu (tj. zda se zde nachází instalace, např. elektroinstalace, nebo zda pozemek potřebuje vnitřní přístupovou cestu).

Krok 3. Nákup projektu domu

Jakmile jsme se seznámili s plány, důkladně jsme prostudovali katastr nemovitostí a hypotečních rejstříků a koupili pro nás zájmový pozemek, další fází plánování stavby domu je koupě projektu od architekta. Stavební a architektonický návrh domu je jedním z podkladů, které jsou nutné pro získání stavebního povolení nebo pro zahájení stavebních prací realizovaných na základě oznámení záměru stavby na příslušném úřadě. Na základě velikosti pozemku, konkrétních podmínek zástavby a individuálních požadavků členů domácnosti můžete pověřit projektanta zpracováním individuálního projektu stavby, ale také zakoupit některý z již hotových projektů.

Krok 4. Získání technických podmínek pro dodávku inženýrských sítí

Než získáme stavební povolení nebo oznámíme záměr stavby, měli bychom mít ujištění o dodávce inženýrských sítí a také o technických podmínkách pro připojení našeho pozemku na kanalizaci, vodu, energii a nebo plyn. Tyto doklady se pořizují u vodárenských, kanalizačních, energetických a plynárenských společností podáním žádosti osobně nebo poštou.

Krok 5. Získání stavebního povolení nebo podání ohlášení stavebního záměru

Při plánování výstavby rodinného domu nemusí individuální investoři ve většině případů žádat o stavební povolení, ale měli by svůj záměr stavby oznámit. Stavební povolení se hlásí v takových situacích, pokud oblast vlivu plánovaného bytového domu přesahuje hranice pozemku. To jsou také mimo jiné případy, kdy má být dům postaven tři, nikoli čtyři metry od hranice pozemku, je velmi vysoký, což může způsobit zastínění sousedních pozemků. Stavební povolení je nutné i při plánování řadových domů nebo dvojdomů.

Pokud jsme již při plánování stavby domu vyřídili všechny tyto formality, můžete si najmout stavbyvedoucího, zakoupit stavební deník a zahájit stavbu domu.