Korak po korak formalnosti prije početka gradnje - Hornval - proponuje ciekawe i niebanalne rozwiązania dla Twojego domu lub Firmy.

Korak po korak formalnosti prije početka gradnje

Prije početka gradnje kuće, apsolutno je potrebno obaviti sve potrebne formalnosti. Ako ne pribavimo potrebne dokumente, ne možemo nastaviti s bilo kakvim građevinskim radovima! Neovlaštena gradnja povezana je s ozbiljnim financijskim posljedicama!

Javnobilježnička isprava kojom se potvrđuje kupnja zemljišta

Ugovor o kupnji zemljišta mora biti u obliku javnobilježničke isprave. Posjedovanje odgovarajućeg pravnog vlasništva kojim se potvrđuje da je nekretnina naše vlasništvo potrebno je prijaviti izgradnju kuće nadležnom uredu. No, to nije sve – prije potpisivanja ugovora – trebamo se uvjeriti da prodavatelj ima odgovarajuće pravno vlasništvo nad ovom nekretninom. Također vrijedi provjeriti ima li nekretnina pristup javnoj cesti, te da li nema tereta i sl.

Lokalni prostorni plan uređenja (PPU) ili uvjeti građenja

Sljedeći korak je upoznavanje s lokalnim prostornim planom uređenja, ako ga ima. Treba provjeriti hoće li nam to omogućiti izgradnju kuće i može li kuća na ovom području izgledati kako se očekuje. PPU je dostupan za uvid u općinskom uredu, a u mnogim slučajevima i na njegovoj web stranici. Ako zemljište ima status građevinskog, zahtjev za izvodom iz prostornog plana uređenja podnosi se Odjelu za arhitekturu lokalnog matičnog ureda. Na ovaj dokument možete čekati do nekoliko radnih dana, a u mnogim slučajevima možemo ga dobiti čak i isti dan.

Ako za određeno područje ne postoji PPU, opcije odredišta zemljišta određuju se njezinim uvjetima građenja. Zahtjev za donošenje rješenja o uvjetima građenja zemljišta podnosi se u Odjelu za arhitekturu lokalnog matičnog ureda. Svatko (ne nužno vlasnik zemljišta) može podnijeti takav zahtjev. Treba navesti vrstu ulaganja i karakteristike razvoja građevine, kao i:

  • položajna i visinska karta,
  • nacrt i izvod iz zemljišne knjige.

Najkorisnija situacija je kada je prodavatelj zemljišta već stekao uvjete za uređenje, tada ovu odluku možete prenijeti na sebe.

Gore navedeni dokumenti uključuju, između ostalog, podatke kao što su dopuštena građevinska površina, vrsta i oblik tijela zgrade i krova te drugi zahtjevi i smjernice koje postavlja lokalna samouprava.

Arhitektonsko-građevinski projekt kuće

Ako poznajemo građevinske uvjete za određeno zemljište i već imamo relevantnu dokumentaciju, možemo pristupiti odabiru projekta kuće. Dostupna su mnoga zanimljiva rješenja. Možemo se odlučiti, na primjer, za kupnju gotovog arhitektonskog projekta kuće. Od arhitekta možemo naručiti i individualni projekt. Plan uređenja zemljišta također mora biti priložen arhitektonsko-građevinskom projektu kuće. Treba definirati, između ostalog, lokaciju zgrade, pristupne ceste, kao i zelenilo i druge elemente, npr. bunare i septičke jame. Izvodi ga ovlašteni geodet na karti za potrebe projektiranja u mjerilu 1:500.

Registracija izgradnje kuće

Posljednji korak koji bismo trebali poduzeti da bismo mogli legalno sagraditi kuću je registracija izgradnje kuće. O namjeri izgradnje kuće prijavljuje se Odjelu za arhitekturu lokalnog Županijskog ureda. U zahtjevu za građenje navodi se vrsta, obim i način izvođenja građevinskih radova, kao i datum njihovog početka. Uz registraciju je potrebno priložiti:

  • 4 primjerka građevinskog projekta s recenzijama, ugovorima, dozvolama, kao i drugim dokumentima koji su potrebni posebnim odredbama, uz potvrdu nositelja projekta da je član mjerodavne komore lokalne samouprave ( npr. komora arhitekata),
  • izjava o pravu korištenja određene nekretnine u svrhu građenja,
  • odluku o uvjetima građenja i uređenju zemljišta, ako to zahtijevaju odredbe o uređenju i uređenju prostora.

Od dana obavijesti, organ uprave ima rok od 30 dana da uloži prigovor i pozove da se dopune nedostatke. To se mora učiniti u propisanom roku, jer će nepostupanje po ovom pozivu rezultirati ulaganjem prigovora.

U slučaju da organ uprave ne stavi prigovor, radi se o tzv. ,,tihoj suglasnosti”. Tada mogu započeti građevinski radovi. Prije toga, međutim, u mjesnom uredu treba preuzeti ovjereni građevinski projekt i građevinski dnevnik. Moramo započeti gradnju kuće u roku od 3 godine od obavijesti o gradnji, nakon toga “tiha suglasnost” gubi snagu.