Privatumo politika - Hornval - proponuje ciekawe i niebanalne rozwiązania dla Twojego domu lub Firmy.

Privatumo politika

Asmens duomenų administratorių identifikuojantys duomenys

Jūsų asmens duomenų administratorius yra Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „BLACHODACH“ Janusz i Bartosz Bochnak Spółka Jawna, įsikūrusi Tarnów, ul. Šv. Trójcy 3, 33-100 Tarnów, KRS 0000083531, NIP: 8731005878, REGON: 850331888.
Administratorius ypač rūpinasi duomenų subjektų interesų apsauga, o ypač užtikrina, kad jo surinkti asmens duomenys būtų:

  • tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir duomenų subjektui skaidriai;
  • renkami konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir toliau neapdorojami su šiais tikslais nesuderinamu būdu;
  • adekvatūs, tinkami ir tik tuo, kas būtina tiems tikslams, kuriais jie tvarkomi;
  • pataisyti ir prireikus atnaujinti;
  • laikomi tokia forma, kuri leistų identifikuoti duomenų subjektą ne ilgiau, nei tai būtina tiems tikslams, dėl kurių duomenys tvarkomi;
  • tvarkomi tokiu būdu, kuris užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto ar neteisėto tvarkymo ir netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones.

Susisiekite su asmens duomenų administratoriumi

raštu adresu: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „BLACHODACH“ Janusz i Bartosz Bochnak Spółka Jawna, įsikūrusi Tarnów, ul. Šv. Trójcy 3, 33-100 Tarnów
elektroninis: [email protected]
telefonas: +48 14 621 88 52

Duomenų rinkimo tikslas ir apimtis

Administratorius tvarko asmens duomenis vardo ir pavardės, elektroninio pašto adreso ir telefono numerio pavidalu, siekdamas atsakyti į Tinklalapio naudotojo, naudodamasis kontaktine forma, užduotus klausimus, ypač klausimus dėl Administratoriaus pasiūlymo.
Administratorius turi teisę patikėti asmens duomenis subjektams, per kuriuos Administratorius įgyvendina šioje politikoje nurodytus asmens duomenų tvarkymo tikslus, ypač darbuotojams, rangovams ir kitiems subjektams, su kuriais Administratorius bendradarbiauja, įskaitant visų pirma svetainės prieglobos paslaugų teikėją. Administratorius užtikrina šiems subjektams patikėtų asmens duomenų apsaugą šioje politikoje ir galiojančių teisės aktų nuostatose nustatytomis sąlygomis.

Duomenų apdorojimo pagrindas

Asmens duomenų tvarkymo, siekiant įvykdyti prievolę, teisinis pagrindas yra sudaryta sutartis (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punktas). dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinančios Direktyvą 95/46/EB – „BDAR“).

Asmens duomenų tvarkymo, siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį teisinis pagrindas yra savanoriškas sutikimas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 6 straipsnio 1 dalies a punktas). ) 2016 m. balandžio 27 d. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinanti Direktyvą 95/46/EB – „BDAR“). Administratorius taip pat turi teisę tvarkyti asmens duomenis, nepaisant duoto sutikimo, kai:

  • tvarkymas būtinas, kad būtų įvykdytos teisinės duomenų valdytojo pareigos;
  • tvarkymas būtinas siekiant apsaugoti gyvybiškai svarbius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;
  • tvarkyti būtina, kad būtų galima atlikti užduotį, atliekamą ginant viešąjį interesą arba vykdant duomenų valdytojui suteiktus oficialius įgaliojimus;
  • tvarkyti būtina siekiant teisėtų interesų, kurių siekia duomenų valdytojas arba trečioji šalis, išskyrus atvejus, kai šie interesai yra svarbesni už duomenų subjekto interesus arba pagrindines teises ir laisves, dėl kurių būtina apsaugoti asmens duomenis, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimas gali būti atšauktas raštu Administratoriaus adresu arba elektronine forma elektroninio pašto adresu [email protected]

Sutikimo atšaukimo atveju Administratorius vis tiek gali turėti teisę tvarkyti asmens duomenis remdamasis bendrai taikomų teisės aktų nuostatomis. Esant tokiai situacijai, Administratorius