Domy do 70 m2 bez stavebného povolenia. Aké podmienky je potrebné splniť? - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Domy do 70 m2 bez stavebného povolenia. Aké podmienky je potrebné splniť?

Zmeny súvisiace s nadobudnutím účinnosti tzv. poľského poriadku umožňujú výstavby obytných budov bez stavebného povolenia. Aké podmienky je potrebné splniť na výstavbu domov do 70 m2 bez stavebného povolenia? Prezradíme Vám to v dnešnom článku!

Aký dom bez stavebného povolenia sa dá postaviť v Poľsku?

Hneď na úvod by sme si mali zodpovedať základnú otázku, a teda aký dom bez stavebného povolenia je možné postaviť v Poľsku. V našej krajine je od 3. januára 2022 možné stavať stavby určené na bývanie, ktorých celková plocha nepresahuje 70 m2. Takéto objekty je možné využívať iba na súkromné účely – nemožno ich predať ani prenajať. Okrem toho, koľko metrov môže mať dom bez povolenia, treba pamätať, že nemôže mať viac ako dve poschodia.

Aké podmienky je potrebné splniť pre výstavbu domu s plochou 70 m2 bez stavebného povolenia?

Ďalšou dôležitou otázkou, ktorá trápi súkromných investorov, je skutočnosť, aké podmienky musia byť splnené pre výstavbu domu do 70 m2 bez stavebného povolenia. Koľko domov môže byť postavených na pozemku bez stavebného povolenia? Ukazuje sa, že pomerne málo – na ploche 500 m2 je možné postaviť maximálne jeden bytový dom do 70 m2. Konštrukcia budov by mala byť jednoduchá a mala by spĺňať platné bezpečnostné požiadavky. Je tiež potrebné vedieť, že stavenisko by malo byť výhradným majetkom súkromného investora.

Dôležitým aspektom je aj fakt, akú výšku domu bez stavebného povolenia povoľuje zákon v prípade stavieb. Ukazuje sa, že na výšku domu bez povolenia do 70 m2 nie je stanovený žiadny limit.Odkedy tzv. Poľský poriadok umožnil stavať takéto objekty, dôležitý sa stal súčet plôch vo vzťahu ku všetkým rozmerom budovy. Miestnosti s výškou menšou ako 1,4 m sa vo výpočtoch ignorujú, miestnosti v rozmedzí 1,4 – 2,2 m sa zohľadňujú na 50 % a tie s výškou nad 2 m sa zohľadňujú na 100 %.

Prečo sa oplatí postaviť dom bez stavebného povolenia do 70 m2?

Mnoho zákazníkov využívajúcich ponuku Hornval sa pýta, prečo sa oplatí postaviť dom bez povolenia do 70 m2. Opláca sa vôbec výstavba takýchto budov? Nižšie sú uvedené niektoré pozitívne aspekty pre výber domu bez stavebného povolenia!

  • Nízka cena – celkové náklady na výstavbu predstavujú do 150 000 PLN.
  • Žiadne formality – nemusíte čakať na povolenia, čo urýchľuje celú výstavbu.
  • Sloboda – zákon neobmedzuje investorov z hľadiska použitej technológie výstavby.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Nierzadko mali inwestorzy rozważają, ile można dobudować do domu bez pozwolenia, który już istnieje. |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||Podľa súčasných predpisov sa stačí zmestiť do plochy 70 m2 a nepresiahnuť hustotu na úrovni – jeden dom bez stavebného povolenia na 500 m2.

Postavte si dom bez povolenia so strešnou krytinou od Hornval!

 Netreba vypracovávať rozsiahlu dokumentáciu či najímať stavbyvedúceho, a to sú len niektoré z mnohých výhod výstavby domov bez povolenia do 70 m2. Ak plánujete výstavbu tohto typu objektu a hľadáte spoľahlivého dodávateľa materiálov na stavbu strechy, postavte si dom bez stavebného povolenia  so strešnou krytinou od Hornval!