Oceľová konštrukcia strechy – výhody a nevýhody - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Oceľová konštrukcia strechy – výhody a nevýhody

Podstatným prvkom každej strechy, ako aj celej budovy, je krov. Krov – konštrukcia strechy – sa tradične zhotovuje z dreva. Je to nielen tradičný materiál, ale je aj stále najčastejšie používaný. Avšak čoraz častejšie sa krovy zhotovujú z ocele. Pozrime sa bližšie na používanie, výhody a nevýhody, oceľového krovu.

Oceľový krov – najdôležitejšie informácie

Ako sme to spomenuli už na začiatku – oceľové krovy sa stávajú čoraz populárnejšie. Pozrime sa, kedy sa používajú? Oceľové krovy sa používajú predovšetkým v budovách – domoch, ktorých múry sú tiež založené na oceľovej skeletovej konštrukcie. Oceľové krovy sa tiež používajú pri prestavbách striech – predovšetkým pri prestavbe plochej strechy na šikmú. V takých prípadoch sa používa ľahká oceľová strešná konštrukcia, pretože v neveľkej miere zaťažuje múry a stropy.

Oceľové strešné konštrukcie sú tiež riešenia používané na zastrešovanie veľkoplošných objektov, ako sú sklady, haly či hypermarkety. Oceľový krov sa väčšinou kupuje ako hotový výrobok. Krov sa vyhotovuje podľa dodaného projektu, v ktorom sú zohľadnené všetky potrebné rozmery a parametre. Firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou a predajom oceľových krovov, väčšinou ponúkajú aj montáž krovu. Oceľové strešné konštrukcie sa na stavbu dodávajú ako prefabrikáty, a tie sa následne navzájom náležite spájajú.

Výhody oceľového krovu

Hlavné prednosti oceľového krovu sú nasledovné:

 • jednoducho a rýchlo sa montuje – v porovnaní s dreveným krovom je montáž oceľového krovu oveľa menej náročná tak na čas ako aj na množstvo zamestnancov,
 • vyznačuje sa veľkou pevnosťou,
 • je to pomerne lacné riešenie
 • vlastnosti ocele – nemusí schnúť, ani nevyžaduje údržbu,
 • oceľový krov môže byť v porovnaní s dreveným krovom ľahší,
 • odolnosť voči vlhkosti (avšak krov musí byť náležite pripravený) – predchádza vzniku plesní alebo húb,
 • vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči nepriaznivým vplyvom poveternostných podmienok,
 • na rozdiel od dreveného krovu, v oceľovom krove sa isto neobjaví hmyz, škodcovia, parazity,
 • oceľ je počas výroby potiahnutá špeciálnym dodatočnými ochrannými povlakmi, a tiež protikoróznymi.

Nevýhody oceľového krovu

Oceľový krov má tiež svoje nevýhody. Patria k nim:

 • musí byť vykonaná impregnácia proti korózii,
 • napriek tomu, že oceľ použitá na zhotovenie krovu je účinne zabezpečená voči korózii, avšak ak sa tento ochranný povlak poškriabe, môže byť vystavená na objavenie sa korózie,
 • hoci nevyžaduje pravidelnú údržbu, potrebné sú pravidelné kontroly,
 • vzhľadom na nízku hmotnosť, na oceľovom krove nemôže byť položená ťažká krytina, napr. keramické dlaždice, predovšetkým cementové,
 • oceľové väzníky stoja viac než ich drevené náhrady,
 • v prípade veľkých alebo komplikovaných striech, môže sa ukázať, že oceľový krov nie je rentabilný,
 • rovnaké, keďže jednotlivé prefabrikáty môžu byť pomerne veľké, ich preprava na stavenisko môže predstavovať značnú výzvu.