Oplatí sa spísať zmluvu s dodávateľom? - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Oplatí sa spísať zmluvu s dodávateľom?

Stavební robotníci si nie vždy plnia svoje povinnosti včas. Často je problémom aj kvalita realizačných prác. Môžete sa však pred tým chrániť. V dnešnom článku odpovedáme na otázku, či sa oplatí spísať zmluvu s dodávateľom.

Prečo sa oplatí spísať zmluvu s dodávateľom stavby?

Je bežnou praxou dohodnúť sa o vykonaní stavebných prác iba ústne, a to najmä v rodinnej a bytovej výstavbe. Treba pamätať na to, že v prípade nedodržania ustanovení realizačného tímu nemáme účinný nástroj na vynútenie včasného a správneho vykonania objednávky. Preto stojí za to spísať zmluvu s dodávateľom stavby pred začatím prác a zaplatením zálohy za prácu alebo zálohy na nákup potrebného náradia a materiálu.

Aké prvky by mala obsahovať zmluva o realizácii stavebných činností?

Písomná špecifikácia rozsahu objednávky a jej potvrdenie klientom a stavebnou spoločnosťou chráni obe strany v prípade nedodržania zmluvných ustanovení. Aké prvky by mala obsahovať zmluva o realizácii stavebných činností?

  • Dátum, miesto uzatvorenia a kontaktné údaje oboch strán spolu s ich menami, priezviskami a obchodnými názvami (adresa sídla, čísla IČO a DIČ, predstavitelia).
  • V prípade spolupráce s obchodnoprávnymi spoločnosťami nezabudnite overiť osoby oprávnené zastupovať subjekty práva a zahrnúť číslo zápisu do obchodného registra.
  • Presne definovaný rozsah prác zverených zmluvnej strane a tiež kvalitatívne a kvantitatívne parametre, ktoré v skutočnosti definujú očakávania klienta.
  • Dátum začatia a dokončenia objednávky s možným popisom jednotlivých etáp, ako aj dôsledky omeškania v priebehu prác.
  • Bude tiež potrebné poskytnúť podrobné informácie o možnosti vypovedania zmluvy ktoroukoľvek zo strán písomne (v inej forme je vypovedanie zmluvy neplatné).
  • Informácie o odmene a forme jej uhradenia, ako aj o prípadných zálohach za vykonanie práce a nákup materiálu potrebného na stavbu alebo opravu.
  • Vymedzenie úlohy a účasti možných tretích strán, napríklad zamestnávanie stavebného dozoru alebo pravidlá spolupráce s inými dodávateľmi.

Riadne vyhotovená zmluva s dodávateľom stavby môže obsahovať aj podrobné informácie o vopred určených dodávateľoch materiálu (napr. spolupráca s distribútorom strešného systému Hornval).

Zmluva s dodávateľom – účinné zabezpečenie vašej stavby!

Bez ohľadu na to, či plánujete dokončiť byt prevzatý od developera, postaviť rodinný dom alebo zrekonštruovať kuchyňu a kúpeľňu, je dôležité právne zaistiť realizáciu prác. Zmluva s dodávateľom stavby poskytuje účinnú ochranu vašej stavby. Definuje rozsah práce a požiadavky na kvalitu, pokiaľ ide o jej výsledky, ako aj dátum dokončenia prác, výpovedné podmienky či dôsledky meškania s termínmi. Pri rozhodovaní o stavebných činnostiach stojí za to postarať sa aj o spoluprácu s osvedčeným dodávateľom stavebných materiálov, akým je napríklad spoločnosť Hornval.