Oplatí sa uzavrieť stavebné poistenie? - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Oplatí sa uzavrieť stavebné poistenie?

Realizácia rekonštrukčných prác prináša riziko výskytu nepredvídaných udalostí. Zmluva s poisťovateľom poskytuje ochranu pred dôsledkami takýchto situácií. V dnešnom príspevku odpovedáme na otázku, či sa oplatí uzavrieť poistenie pre prípad výskytu nepriaznivých udalostí počas výkonu stavebných prác.

Prečo sa oplatí uzavrieť poistenie na obdobie rekonštrukcie alebo stavby?

Poškodenie potrubia alebo elektroinštalácie sú možné nešťastia, ku ktorým môže dôjsť pri výkone stavebných prác. Prečo sa oplatí uzavrieť poistenie na obdobie rekonštrukcie alebo stavby? Pred akými škodami nás poistenie ochráni?

  • Rozbité predmety – rozbité sklo alebo váza, rozbité zrkadlo alebo indukčná varná doska sú niektoré z mnohých nepríjemných okolností, ktoré sa nám môžu stať pri presúvaní predmetov pred alebo po renovačných prácach.
  • Prepätie – prepätie je jav, ktorý sa vyskytuje najmä pri opravách elektrických inštalácií alebo modernizácii systému automatizácie budov. Môžu viesť k poškodeniu zvukových a obrazových zariadení, domácich spotrebičov a počítačov.
  • Zaliatie – môže k nemu dôjsť pri zapájaní práčky alebo umývačky riadu. Je častou nehodou pri výmene vodovodných a kanalizačných systémov. Môžu sa vyskytnúť aj pri renovácii strechy, keď dôjde k náhlej zmene počasia.
  • Vandalizmus – vandali často ničia majetok a stavebné materiály skladované pred domami. Zvlášť, keď si uvedomujú, že počas rekonštrukčných prác v dome nikto nie je.
  • Krádeže majetku – vyskytujú sa tak často ako vandalizmus a často sú s ním spojené. Stojí za to pripomenúť, že nástroje a materiály, ktoré zostali pred budovou, môžu byť ľahkou korisťou pre zlodejov, rovnako tiež zariadenie bytu.

Nesmieme zabúdať, že poistenie stavebných prác nás ochráni aj pred finančnými následkami vytopenia našich susedov alebo podobnými udalosťami, ktoré môžu nastať pri rekonštrukčných prácach v budovách s viacerými bytmi.

Na čo si dať pozor pri výbere poistenia stavebných prác?

Rozhodnutie vybrať si poisťovateľa je dôležitým aspektom na ceste k ochrane pred finančnými následkami nešťastných udalostí počas stavebných prác v dome či byte. Na čo si dať pozor pri výbere poistenia stavebných prác?

  • Rozsah ochrany (základné náhodné udalosti, vytopenie, požiar atď.).
  • Poistenie škôd na majetku domácnosti.
  • Zohľadnenie vlámania a vandalizmu.
  • Doplnkové poistenie zodpovednosti za škodu v súkromnom živote a zákonná ochrana.
  • Zničenie sklenených prvkov.

Užitočným riešením je aj možnosť domácej asistencie. Balíček vám umožňuje financovať malé služby, ako napríklad pomoc vodára alebo elektrické a zámočnícke opravy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas rekonštrukčných prác.

Zaistite si byt pre prípad akýchkoľvek incidentov počas rekonštrukcie!

Krupobitie, poškodenie potrubia alebo rozbitie skla sú niektoré z mnohých nešťastných udalostí, ktoré môžu nastať počas stavebných prác. Ak sa chcete chrániť pred finančnými následkami škôd, poistite si byt pre prípad nehôd počas rekonštrukcie!