Oplechovanie strechy- ako to urobiť správne? - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Oplechovanie strechy- ako to urobiť správne?

Bez ohľadu na to, akým materiálom strechu pokryjete, aj tak si budete musieť kúpiť plech, aby ste vykonali potrebné spracovanie jednotlivých prvkov. Vďaka tomu bude konštrukcia správne chránená pred vlhkosťou a mechanickým poškodením. Zistite, ako správne vykonávať oplechovanie strechy!

Oplechovanie strechy – čo to je?

Oplechovanie strechy je proces zahŕňajúci výrobu a montáž plechových prvkov na spevnenie a ochranu strechy, komína, úžľabia alebo odkvapov. Správne vykonané oplechovanie sa premieta do ochrany strechy, tesnosti strechy a správneho odvádzania vody z jej povrchu. Tento proces spočíva v precíznom vyhotovení plechových prvkov, ich narezaní na príslušné rozmery a následnej montáži pomocou špeciálnych nástrojov a materiálov. Všetky komponenty by mali byť starostlivo utesnené, aby bola zabezpečená maximálna ochrana proti vode a snehu.

Oplechovanie strechy si vyžaduje odborné znalosti a zručnosti, preto sa oplatí zveriť ho skúsenému odborníkovi. Správne vykonané oplechovanie strechy zaisťuje dlhú životnosť konštrukcie a krytiny bez nutnosti vykonávania opráv. Ak sa však rozhodnete pracovať v tejto oblasti sami, musíte si zaobstarať potrebné príslušenstvo.

Materiály pre oplechovanie strechy

Na oplechovanie strechy sa používajú rôzne materiály. Ktoré z nich sú najobľúbenejšie?

 • Pozinkovaný alebo potiahnutý oceľový plech – Toto je najbežnejší materiál používaný na oplechovanie. Je trvácny, odolný voči korózii a ľahko sa spracováva.
 • Hliníkový plech – Je ľahký, trvácny a odolný voči korózii, vďaka čomu je ideálnym materiálom na oplechovanie striech.
 • Meď – Drahší materiál ako oceľ a hliník, má však výnimočne vysokú odolnosť proti korózii vďaka patine, ktorá sa samovoľne vytvára na jej povrchu. Okrem toho sa meď vďaka svojej charakteristickej farbe vyznačuje estetickými hodnotami.
 • Vopred potiahnutý plechový kov – dostupný v rôznych farbách, ideálny pre dekoratívne oplechovanie , ako sú okenné striešky a ozdobné odkvapy.
 • Tesnenia a lepidlá – to sú materiály, ktoré sa používajú na zabezpečenie tesnosti spojov medzi strešnými plechovými prvkami, ako aj pri úprave komínov.

Výber konkrétneho materiálu závisí od vašich preferencií, rozpočtu a vlastností strechy ako aj poveternostných podmienok vo vašom regióne. S výberom správnych materiálov vám určite pomôže dobrý špecialista na strešné krytiny.

Odkvapové lemovanie

Odkvap je dôležitým prvkom strechy, ktorý slúži na odvod vody z jej povrchu a chráni steny budovy pred vlhkosťou. Aké kroky treba dodržať pri lemovaní odkvapov?

 1. Príprava náradia a materiálu – pred začatím práce si pripravte vhodné náradie a materiál, ako sú:
 • nožnice na plech,
 • kladivo
 • skrutkovač,
 • zvinovací meter,
 • plech,
 • skrutky,
 • tesnenia a lepidlá.
 1. Príprava pracoviska – pred začatím spracovania riadne zabezpečte pracovisko, aby ste predišli prípadným. Chráňte sa aj vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú prilba, rukavice a obuv s protišmykovou podrážkou.
 2. Plech narežte na správne rozmery – starostlivo odmerajte rozmery odkvapu a plech vyrežte na správnu veľkosť. Nezabudnite, že plech by mal byť narezaný s okrajom, aby sa dal správne tvarovať a ohýbať.
 3. Montáž odkvapového a pododkvapového pásu.

Pododkvapový pás je lemovací prvok umiestnený na drevenej konštrukcii s rovnakým názvom. Používa sa na utesnenie spojenia medzi odkvapmi a krytinou a na ochranu strešnej konštrukcie proti vode. Odkvapové pásy sa zvyčajne vyrábajú z plechu rovnakej hrúbky a farby ako krytina a montujú sa skrutkami FARMER spolu s odkvapovými konzolami.

Odkvapový pás je prvok lemovania, ktorý je určený na ochranu pred vniknutím dažďovej vody medzi žľab a lemovanie odkvapu. Odkvapový pás sa zvyčajne vyrába a osádza tak, že jeho spodná časť „vchádza“ do žľabu do hĺbky cca 3 cm, čo najbližšie k vnútornej hrane žľabu a vrchná časť je priskrutkovaná pomocou skrutiek FARMER do prvej (spodnej) laty strešnej konštrukcie.

Odkvapové aj pododkvapové pásy sú určené na ochranu konštrukcie strechy a fasády pred vlhkosťou, ktorá môže spôsobiť poškodenie a negatívne ovplyvniť estetiku stavby.

 1. Ohnutie plechu – po osadení pásov plech vhodným spôsobom ohnite, aby sa zabezpečila tesnosť odkvapu a prispôsobenie sa fasáde budovy.
 2. Tesnenie škár – Nakoniec musíte utesniť všetky škáry. Na tento účel použite špeciálne tesnenia a lepidlá.

Odkvapové lemovanie je komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje odborné znalosti a zručnosti. S ohľadom na to je najlepšie zveriť to skúsenému odborníkovi, ktorý precízne vykoná všetky činnosti.

Oplechovanie úžľabia

Strešné úžľabie je miesto, kde sa spájajú dva strešné svahy v rôznych rovinách a zároveň je to oblasť vystavená najväčšiemu zaťaženiu vodou a snehom. Úžľabie je zvyčajne ukončené plechom, ktorý funguje ako plytký žľab. Konštrukcia je založená na zhutnených latách alebo špeciálnych doskách usporiadaných pozdĺž údolných krokiev.

Pri spracovaní strešného úžľabia položte plech zdola smerom k hrebeňu a nezabudnite dodržať minimálny presah 20 cm. V tomto prípade nie je možné plech pribiť ani priskrutkovať, pretože materiál by mal byť neporušený. Namiesto toho ho pripevnite k roštu pomocou malých doštičiek nazývaných klipy. Na debnenie položte pás strešnej fólie a dbajte na to, aby fólia položená na svahoch tento pás prekrývala.

Oplechovanie komína

Prechod komína cez strechu je mimoriadne neuralgické miesto. Práve v tejto oblasti často dochádza k zatekaniu, ktoré ohrozuje bezpečnosť celej strešnej konštrukcie. Oplechovanie komína pozostáva z dvoch kľúčových prvkov.

Prehnite okraj hornej časti oplechovania a umiestnite ho do rezu v komíne. Potom treba styk plechu s komínom dodatočne zabezpečiť strešným tmelom. Táto operácia by sa mala vykonať pred inštaláciou strešnej krytiny.

Nezabudnite tiež spracovať spodnú časť komína. V tomto prípade musíte urobiť lemovací pás, ktorý sa pripojí k svahu, nie k samotnému komínu. Pás by mal byť zastrčený pod hornou časťou oplechovania. Dvojitá ochrana zabezpečí nezávislú prevádzku komína a svahov. V tomto prípade sa tiež oplatí zveriť oplechovanie kvalifikovaným odborníkom.