Príprava prízemia pod budovou - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Príprava prízemia pod budovou

Každá stavebná investícia predstavuje množstvo výziev –  kúpa pozemku, návrh domu a získanie povolenia na stavbu domu sú len začiatkom dobrodružstva so stavbou. Po vybavení všetkých formalít potrebných na stavbu domu je ďalším krokom náležitá príprava staveniska. Aj keď je oblasť klasifikovaná ako stavebný pozemok, pred začatím hĺbenia základov treba vykonať ešte veľa prípravných prác.

Oplotenie územia a označenie prístupových ciest na stavenisko

Prvou etapou prípravných prác je oplotenie staveniska, ako aj vyznačenie stavebných komunikácií. Toto sa samozrejme musí robiť v súlade s platnými právnymi predpismi. Úlohou oplotenia staveniska je nielen na oddeliť priestor, ale aj zaistiť bezpečnosť ľudí, ktorí sa na stavbe budú nachádzať, a tiež okoloidúcich. V predpisoch BOZP sa uvádza, že plot má byť vysoký najmenej 1,50 m, musí byť minimálne 1 m od výkopu.

Výrub stromov a kríkov

V mnohých prípadoch môžu stromy a kríky na stavenisku prekážať alebo dokonca brániť vo výkone stavebných prác. Preto je ďalšou prípravnou etapou odstránenie stromov a kríkov. Ak sa na pozemku nachádzajú stromy, mali by ste skontrolovať, či bude na ich výrub potrebné povolenie. Aby bol výrub stromov legálny, je potrebné túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému obecnému úradu.

Vyrovnanie terénu

Ďalšou etapou je vyrovnanie staveniska. Za týmto účelom je potrebné trávy a úrodnú pôdu pokrývajúcu stavenisko preniesť na samostatnú hromadu. V mnohých prípadoch bude potrebné na tento účel prenajať nákladné vozidlá a vo väčšine prípadov to nebude možné bez prenájmu stavebných strojov – čo umožňuje správny a efektívny výkon týchto činností. Pri realizácii týchto prác je možné identifikovať aj únosnosť pôdy – vďaka tomu zistíme, či bude potrebné stavenisko vytvrdiť pomocou kameniva.

Príprava miesta, kde budú uskladnené stavebné materiály

Ďalšou prípravnou etapou na stavenisku je určenie miesta, kde sa budú stavebné materiály skladovať. Tu je potrebné poznamenať, že podľa ustanovení stavebného zákona musia byť všetky materiály uskladnené na stavenisku správne zabezpečené – nesmú predstavovať hrozbu a musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu poveternostnými podmienkami. Materiály na stavenisku je možné skladovať v kôlni, kontajneri alebo špeciálne pripravenom prístrešku.

Príprava výkopov pre základy

Poslednou etapou prác pri príprave staveniska je vykopanie pôdy pre základy. Toto je mimoriadne dôležitá etapa prípravných prác, pretože akékoľvek chyby môžu mať negatívny vplyv na súlad budovy s projektom. Preto je veľmi dôležité zvoliť pre výkopové práce profesionálny tím. Mal by vykonávať všetky činnosti správne, precízne a podľa plánu.