Strešná konštrukcia. Prečo je dôležitá? - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Strešná konštrukcia. Prečo je dôležitá?

Strecha je charakteristickým prvkom každého domu. Predstavuje jeho najvyššiu časť, vrchol. Okrem estetickej hodnoty zohráva strecha dôležitú úlohu ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi. Vysvetľujeme, čo to strecha vlastne je a aké funkcie plní. Je dobré vedieť to skôr, ako začnete projektovať a stavať dom a jeho strechu.

Čo to vlastne strecha je a aké funkcie plní?

Strecha je najvyššia časť každej budovy. Hlavnou úlohou strechy je zakrytie domu a ochrana jeho interiéru pred nepriaznivými poveternostnými činiteľmi. Tvar strechy je veľmi často projektovaný s ohľadom na klimatické podmienky, v ktorých sa bude dom nachádzať. Na miestach, kde často prší alebo sneží, je najlepším riešením použitie šikmých striech, ktoré zabezpečujú účinné odvádzanie zrážkovej vody. Veľmi dobrým príkladom sú domy goralov typické pre región Podhalia a Tatier, s vysokými, strmými a členitými strechami.

V modernom stavebníctve sa v rodinných domoch aj vo verejných budovách často používajú ploché strechy. Tento typ architektúry sa najčastejšie vyskytuje vo väčších mestách a na ich predmestiach. Dokonale zodpovedajú minimalistickým architektonickým trendom. Veľkou výhodou takýchto striech sú relatívne nízke stavebné náklady a tiež dobrá dostupnosť pri ich čistení alebo prípadných opravách.

Aká je konštrukcia strechy?

Každá strecha sa skladá z dvoch základných prvkov:

  • nosnej konštrukcie – najčastejšie používaným materiálom nosnej konštrukcie strechy sú drevené trámy, úlohou nosnej konštrukcie je prenášať hmotnosť strechy na steny budovy
  • krytiny – výber krytiny závisí od klimatickej zóny a architektonického štýlu, medzi najobľúbenejšie krytiny patrí: keramická škridla, strešná plsť, plechová strešná krytina, betónová strešná krytina a šindle.

Prečo je strešná konštrukcia taká dôležitá?

Strecha musí byť v každom prípade pevná, vyrobená z najkvalitnejších materiálov a s dôrazom na každý, aj najmenší detail. Treba pamätať na to, že dom a jeho obyvateľov ochráni pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami iba profesionálne zhotovená strecha. Strecha nesmie prepúšťať vlhkosť ani vodu. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu celej strešnej konštrukcie. Dobre zhotovená strecha musí tiež poskytovať účinnú tepelnú izoláciu. Dobre izolovaná strecha významne zvyšuje energetickú účinnosť domu. Z tohto dôvodu z neho nebude cez strechu unikať zohriaty ani vychladený vzduch. Vďaka tomu sa znížia účty za kúrenie a elektrinu.

Tesnosť, izolačné vlastnosti, pevnosť a odolnosť strechy sú veľmi dôležité. Treba tiež dbať na dostatočné vetranie. Zabezpečuje totiž optimálne odvádzanie vlhkosti zo strešnej krytiny. Stavbu strechy treba vždy zveriť odborníkom, ktorí majú skúsenosti a zodpovedajúce znalosti na zhotovenie strechy, ktorá je pevná, odolná a bezpečná.