Svojpomocne či generálny zhotoviteľ? - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Svojpomocne či generálny zhotoviteľ?

Dom sa dá postaviť svojpomocne alebo ho môže kompletne postaviť nejaká firma – generálny zhotoviteľ. Uvádzame niekoľko tipov, ktoré môžu pomôcť vybrať si správnejší a výhodnejší spôsob. Analyzujeme, na čom a koľko konkrétne sa dá ušetriť pri svojpomocnej stavbe rodinného domu.

Náklady na prácu – čo ich najviac ovplyvňuje?

Odhaduje sa, že náklady na prácu predstavujú 20 až 30 % celkových nákladov na stavbu domu. Na tomto mieste musíme spomenúť, že u nás sa až skoro polovica domov stavia svojpomocne.

Náklady na prácu v podstatnej miere ovplyvňuje používaná technológia – u nás sa najčastejšie stavajú murované domy. Je to najlacnejšia metóda stavby. Väčšou výzvou je nájsť stavbárov, ktorí majú skúsenosti so stavbou drevených alebo skeletových domov. Náklady na prácu v neposlednej miere ovplyvňuje aj umiestnenie pozemku. Podstatná je tiež miera komplikovanosti projektu domu a celková plocha budovy. Na tomto mieste musíme uviesť, že investor je povinný zabezpečiť vedúceho stavby.

Stavba svojpomocne alebo na objednávku – rozdiely

Stavba domu svojpomocnou metódou je založená na tom, že jednoduchšie stavebné práce vykonávame samostatne. Preto sami musíme nájsť potrebných zhotoviteľov a zadať im vykonanie jednotlivých úloh. Aj za nákup materiálov zodpovedá investor. Nezabúdajte, že taká stavba je časovo náročnejšia v porovnaní s metódou, keď za všetko zodpovedá generálny zhotoviteľ.

Oveľa komfortnejšie a rýchlejšie je zadať vykonanie prác nejakej firme. Avšak je to nákladnejšie. Zadanie vykonania prác generálnemu zhotoviteľovi prináša také výhody, že nemusíme sami zabezpečovať materiály, či kontrolovať jednotlivých zhotoviteľov. Stavba domu realizovaná generálnym zhotoviteľom je oveľa výhodnejšia pre všetkých, ktorí stavbu financujú z hypotekárneho úveru. V prípade hypotekárnych úverov je často nevyhnutné dodržiavať termíny, ktoré sú podrobne opísané v dohode uzatvorenej s bankou.

Na čom sa dá ušetriť pri svojpomocnej stavbe?

Ako sme už spomenuli, stavba svojpomocne trvá značne dlhšie, než s generálnym zhotoviteľom. Avšak môže byť lacnejšia. Na čom a koľko konkrétne sa dá ušetriť pri svojpomocnej stavbe domu s plochou 100 m2:

  • na etape základov sa dá ušetriť cca 6 tisíc PLN – keď svojpomocne postavíme základové steny a dosku, vykonáme hydroizoláciu a termoizoláciu,
  • pri murovaní nosných múrov a priečok sa dá ušetriť cca 10 tisíc PLN,
  • samostatná montáž stropu typu teriva – úspora cca 3 tisíc PLN,
  • zhotovenie krovu svojpomocne – úspora cca 4 tisíc PLN,
  • položenie podstrešných vrstiev – cca 1 tisíc PLN,
  • zadanie montáže strešnej krytiny prináša úsporu od 5 do 10 tisíc PLN.

Okrem vyššie vymenovaných prác, ktoré sú kľúčové pri stavbe domu, značná suma sa dá ušetriť aj vtedy, keď vykonáme časovo náročné práce, ktoré dokážeme zrealizovať sami. Okrem iného môžeme spomenúť:

  • montáž okien a dverí,
  • zhotovenie izolácie domu a strechy,
  • omietnutie.