Top 10 vecí, ktoré treba mať na pamäti pri kúpe pozemku na dom - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Top 10 vecí, ktoré treba mať na pamäti pri kúpe pozemku na dom

Výber a kúpa vhodného stavebného pozemku môžu byť ťažšie ako výber a kúpa bytu. Ešte pred podpísaním kúpnej zmluvy je potrebné venovať pozornosť niekoľkým detailom. Týmto sa predíde neskorším problémom. Tu je zoznam 10 vecí, ktorým by sme mali venovať pozornosť pri výbere a kúpe pozemku na dom.

Vhodná veľkosť pozemku

Pri kúpe pozemku na výstavbu domu v prvom rade venujte pozornosť jeho primeranej veľkosti. Mal by sa naň zmestiť váš plánovaný dom so záhradou. Optimálna plocha na výstavbu rodinného domu je najmenej 700 m2. Príliš veľký pozemok bude príliš drahý a jeho veľká časť môže zostať nevyužitá.

Vhodný tvar pozemku

Dôležitým aspektom je tiež tvar pozemku. Nepravidelne tvarované pozemky, napríklad trojuholníky či lichobežníky, môžu spôsobovať problémy súvisiace s umiestnením naprojektovaného domu . Ak má pozemok šírku menej ako 16 m, je ťažké nájsť preň vhodný projekt a bude potrebná objednávka niečoho oveľa drahšieho, na mieru.

Usporiadanie pozemku podľa svetových strán

Mali by ste tiež venovať pozornosť usporiadaniu pozemku podľa svetových strán a s ohľadom k prístupu k ceste. Najvýhodnejšou polohou je vstup na pozemok od severu a záhrada na južnej strane. Toto je tiež dôležité, ak v domácnosti plánujeme využívať obnoviteľné zdroje energie , napríklad fotovoltaické panely.

Reliéf pozemku

Pred zakúpením pozemku je tiež vhodné skontrolovať jeho reliéf. Početné svahy môžu spôsobiť problémy pri naprojektovaní domu. Môžu tiež spôsobiť vznik nákladov spojených s prispôsobením stavebnej technológie tvaru pozemku. Na takomto pozemku je tiež náročnejšie naprojektovať záhradu.

Prístup k pozemku

Pozemok musí byť vybavený prístupovou cestou so šírkou určenou miestnymi úradmi. Najčastejšie ide o verejnú cestu. V prípade, že prístup je cez iné pozemky, ktoré nevlastníme, bude potrebné zriadiť právo prechodu a prejazdu. Fyzický prístup k pozemku nie vždy zaručuje formálny prístup k nemu.

Testovanie pôdy

Oplatí sa rozhodnúť sa pre výskum pôdy, napríklad vykonaním série vrtov. To vám umožní lepšie si zvoliť štruktúru základov či zistiť hladinu podzemnej vody. Pôdne prieskumy tiež odhalia informácie, ktoré môže predávajúci chcieť ukryť: v minulosti mohla byť na pozemku skládka, zem môže byť kontaminovaná, môže ísť o rašeliniská.

Prístup k inštaláciám

Základnou otázkou pri kúpe stavebného pozemku je jeho napojenie na elektrickú sieť. Skutočnosť, že v blízkosti je stĺp s elektrickým vedením, ešte nie je dostatočnou zárukou dostupnosti elektrickej energie. Možnosti dodávok elektrickej energie si overte u svojho dodávateľa energie. Oplatí sa tiež zistiť, či je možné napojiť pozemok na verejný vodovod.

Okolie pozemku

Pred zakúpením pozemku je tiež potrebné skontrolovať jeho okolie. Je veľmi dôležité, kde sa nachádza najbližší obchod, aká je vzdialenosť k vzdelávacím inštitúciám a dostupnosť dopravy vo forme autobusov či vlakovej zastávky. Oplatí sa zájsť tam aspoň raz večer, aby ste vedeli, ako vyzerá daná oblasť po zotmení a či je bezpečná.

Právny status nehnuteľnosti

Pred nákupom je veľmi dôležité skontrolovať právny status nehnuteľnosti. V katastrálnych dokumentoch, ktoré sú k dispozícii na oddelení geodézie príslušného katastrálneho úradu, je možné získať výpisy z katastra nehnuteľností a mapu s podrobným popisom plochy pozemku, triedy pôdy, údajov o majiteľovi a čísla listu vlastníctva.

Účel pozemku

Stáva sa, že v inzerátoch je pozemok uvedený ako stavebný pozemok, ale po analýze dokumentácie sa ukáže, že ide o poľnohospodársku pôdu alebo pozemok určený na priemyselné stavby alebo občiansku vybavenosť. Účel pozemku by mal byť vždy overený v plánoch územného rozvoja dostupných na obecnom úrade.