Top 10 vecí pri výbere pracovníkov na stavbu - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Top 10 vecí pri výbere pracovníkov na stavbu

Pri rozhodovaní o výstavbe vlastného rodinného domu je jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ak nie celkom najdôležitejším, nájdenie dobrého tímu stavebných robotníkov. To od neho závisí kvalita vykonávania stavebných prác, a tým aj komfort užívania domu. Na čo zamerať osobitnú pozornosť pri výbere tímu, ktorému zveríme stavbu domu?

Porovnanie ponúk rôznych stavebných tímov

Stavebný tím môžeme vyhľadať na internete, v inzerátoch v miestnej tlači a tiež sa môžeme opýtať známych, ktorí už tou etapou prešli. Keď už zhromaždíme dostatočne veľké množstvo ponúk rôznych tímov, mali by sme starostlivo zanalyzovať všetky ponuky a pritom venovať pozornosť najdôležitejším prvkom a ponuky medzi sebou porovnať.

Prehľad o doterajších prácach

Ďalej by sme sa mali oboznámiť s predchádzajúcimi výsledkami práce jednotlivých stavebných firiem. Dobrý tím profesionálov by mal dať potenciálnym zákazníkom k dispozícii fotografie predchádzajúcich realizácií. Stojí tiež za to požiadať o referencie alebo ísť na miesta, kde spoločnosť vykonala prácu a uvidieť ju na vlastné oči, porozprávať sa s predchádzajúcimi klientmi.

Kontrola kvalifikácie zamestnancov a stavebných strojov

Je tiež dôležité skontrolovať, či firma, ktorú chceme poveriť stavbou domu, je naozaj firmou – či legálne podniká. Oplatí sa tiež skontrolovať, či ona a jej zamestnanci majú príslušné kvalifikácie. Je tiež dôležité skontrolovať, aké vybavenie má k dispozícii. To všetko hovorí o profesionalite stavebného tímu.

Príprava skenov alebo fotografií projektu, terénu, geodetických máp

Aby sme sa mohli dohodnúť na podrobnostiach spolupráce, je dôležité ukázať stavebnému tímu, čo od neho skutočne očakávame – každá stavba je iná – rôznia sa návrhy domov aj terén, na ktorom má byť postavený dom. Preto je potrebné predložiť projekt, vizualizácie domu, geodetické mapy a tiež fotografie terénu – to všetko umožní podrobné nacenenie stavebných prác.

Zoznam doplňujúcich otázok

Rovnako stojí za to pripraviť si zoznam ďalších otázok týkajúcich sa samotnej stavby, návrhu domu či vlastností terénu. Umožní to dve veci: po prvé, skontrolujeme, či je náš tím pripravený na neobvyklé úlohy – posúdime jeho profesionalitu, a po druhé, sami dostaneme odpovede na problémy, ktoré nás trápia.

Podrobné nacenenie

Dostávame sa k jednej z kľúčových otázok hodnotenia stavebných tímov, a to k podrobnému naceneniu prác a materiálov. Treba tu však poznamenať, že by sme sa nemali vždy riadiť najnižšou cenou. V tomto prípade by sme mali skôr venovať pozornosť detailom takéhoto nacenenia – čo zohľadňuje a ako sa pripravuje – dokazuje to jeho profesionalitu.

Určenie presného dátumu začatia a ukončenia prác

Ďalším krokom je stanovenie presných dátumov tak začatia, ako aj ukončenia prác. Čomu v takom prípade venovať osobitnú pozornosť? Vyhlásenie veľmi rýchlej výstavby a aj veľmi dlhého termínu by malo vzbudzovať naše podozrenie – mnohé stavebné práce si vyžadujú presne daný čas, napr. tvrdnutie betónu – tomu sa nedá vyhnúť.

Určenie presného harmonogramu prác

Harmonogram jednotlivých prác tiež priamo súvisí s časom výstavby. Je to dôležitá otázka, ktorá okrem stanovenia podrobností umožní overiť aj vyššie uvedený bod – čas nevyhnutný na realizáciu výstavby domu. V takom prípade by sme mali venovať pozornosť detailom a stojí za to požiadať o overenie priateľa, ktorý sa v takýchto záležitostiach vyzná.

Vypracovanie zmluvy so všetkými dohodami týkajúcimi sa realizovaných prác

Ak sme si už vybrali potenciálnych realizátorov výstavby nášho domu, nastal čas na vyhotovenie zmluvy. Všetky dohody s tímom by mali byť napísané na papieri a mali by byť podpísané oboma stranami. Vďaka tomu máme záruku ich vykonania, ako aj základ pre eventuálne nároky na súde.

Vyhotovenie kalkulácie materiálu a pripojenie jej k zmluve

Pri príprave zmluvy so stavebným tímom je tiež veľmi dôležité pripraviť kalkuláciu nákladov na stavebný materiál a jej pripojenie k tejto zmluve. Vďaka tomu si budeme istí vo veci cien výrobkov potrebných na stavbu. Je tiež potrebné pridať ustanovenie, že dodávatelia nám poskytnú všetky účty za zakúpený materiál.