Výmena strešnej krytiny - kedy a ako ju vykonať v súlade so zákonom? - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Výmena strešnej krytiny – kedy a ako ju vykonať v súlade so zákonom?

Výmena strešnej krytiny – kedy a ako ju vykonať v súlade so zákonom?

Každú strechu je po určitom čase potrebné vymeniť bez ohľadu na kvalitu vyhotovenia a použité materiály. Zvyčajne je to dôsledok dlhoročného pôsobenia poveternostných vplyvov alebo jednorazovej udalosti, ako je napr. prudká búrka alebo nárazový vietor. Zistite, ako vymeniť strešnú krytinu v súlade s platnou legislatívou.

Kedy je výmena strešnej krytiny nevyhnutná?

Výmena strešnej krytiny je nevyhnutná, ak dôjde k poškodeniu, ktoré vedie k zatekaniu. V tomto prípade by ste sa mali obrátiť na znalca, aby posúdil stav strešných krovov. Ak je konštruckia strechy premočená, plesnivá alebo poškodená hmyzom, treba ju okamžite opraviť alebo vymeniť. Poškodená drevená konštrukcia môže začať praskať, čo bezprostredne ohrozuje život a zdravie obyvateľov príbytku. Až po uvedení krovov do správneho stavu môžete pristúpiť k výmene strešnej krytiny.

 

Strešný plášť by mal spĺňať stavebné požiadavky, aby neohrozoval majiteľov domu. Previsnutie krovu alebo mechanické poškodenie spôsobené náhodnými udalosťami je jasným znakom toho, že by ste mali vyhľadať odborníkov na výmenu strešnej krytiny. Renovácia fasády alebo prerobenie podkrovia na využiteľný priestor si môže vyžadovať aj výmenu strechy. V prvom prípade z dôvodu vizuálnej jednoty celej budovy a v druhom prípade z dôvodu zabezpečenia primeranej tepelnej izolácie v podkroví.

Výmena strešnej krytiny a formálne záležitosti

Rozhodli ste sa vymeniť strešný plášť, ale nie ste si istí, aké formálne záležitosti sú s tým spojené? Stavebný zákon jasne vymedzuje rozsah prác, ktoré si vyžadujú ohlásenie, takže záležitosť nie je zložitá. V súvislosti so strechou je potrebné zdôrazniť niekoľko kľúčových činností, ktoré sa najčastejšie vykonávajú.

 

  • Priebežná údržba – ide o všetky opravy strešnej krytiny aj s použitím iných ako pôvodných materiálov. Tieto činnosti nie je potrebné nikde nahlasovať. Môžete ich realizovať kedykoľvek.
  • Renovácia – podľa súčasných právnych predpisov je renovácia definovaná ako: „vykonanie stavebných prác v existujúcej budove, ktoré spočívajú v obnovení pôvodného stavu a nepredstavujú priebežnú údržbu, pričom je povolené použitie iných stavebných výrobkov ako tých, ktoré boli použité v pôvodnom stave“. Ak sa všetky renovačné práce uskutočnia na vašom pozemku, nemusíte ich oznamovať.
  • Rekonštrukcia – týmto pojmom sa označujú všetky stavebné práce, ktoré majú za následok zmenu technických alebo úžitkových vlastností stavby. V súvislosti so strechou sa rekonštrukcia vzťahuje okrem iného na výmenu konštrukcie alebo zosilnenie stropu a vyžaduje si povolenie. Dôležité je, že výmena strešného plášťa sa nepovažuje za prestavbu.

Výmena strešnej krytiny v rodinnom dome

Výmena strešnej krytiny na rodinnom dome si teoreticky nevyžaduje oznámenie. Existujú však aj výnimky. Kľúčový je predovšetkým typ budovy. V prípade rodinných domov, ktoré sú v požadovanej vzdialenosti od hranice susedného pozemku (4 m alebo 3 m v prípade stien bez okien a dverí), nie je potrebné oznamovať zámer vymeniť strešnú krytinu. V prípade populárnych dvojdomov je to komplikovanejšie. Na výstavbu radového domu je potrebné stavebné povolenie. Z tohto dôvodu by sa mala oznámiť výmena strešného plášťa tohto typu budovy.

 

Pred výmenou strešnej krytiny si nezabudnite pozrieť plán rozvoja. Tento dokument často obsahuje pokyny týkajúce sa farebnosti, dizajnu a tvaru strechy.

Kde nahlásiť výmenu strešného plášťa?

Ak je potrebné oznámiť výmenu strešnej krytiny, je potrebné požiadať o povolenie na okresnom alebo obecnom úrade. Táto situácia sa najčastejšie vyskytuje pri výmene opláštenia na jednej polovici dvojdomu. Oznámenie o plánovaných stavebných prácach by mal úrad obdržať najmenej 21 dní pred ich začatím. Dôležité je, že ak získate povolenie, máte na výmenu strešnej krytiny 2 roky od podania žiadosti. Ak do tohto termínu nevykonáte potrebné práce, budete musieť podať novú žiadosť.

 

Výmena strešnej krytiny si vyžaduje oznámenie aj v prípade budov zapísaných v registri historických budov. V tomto prípade si oprava strechy vyžaduje povolenie krajského pamiatkového úradu. Okrem toho v takomto prípade musí všetky práce na výmene opláštenia vykonávať osoba s kvalifikáciou v oblasti obnovy historických budov.

Aký je trest za výmenu strechy bez povolenia?

Ak je nevyhnutné oznámiť výmenu krytiny, za nedodržanie formalít sa uplatňujú tieto sankcie:

 

  • výzva na predloženie príslušných dokumentov;
  • pokuta za svojvoľnú stavbu v rozmedzí od 20 do 5 000 zł (po novele stavebného zákona v roku 2022 nie je svojvoľná stavba trestným činom, ale len priestupkom, v dôsledku čoho sa maximálna výška pokuty výrazne znížila);
  • príkaz na demoláciu strechy a jej uvedenie do pôvodného stavu.

Výmena strešnej krytiny krok za krokom

Výmena strešnej krytiny nemusí nevyhnutne zahŕňať výmenu alebo dokonca renováciu celej konštrukcie. Ak sú krovy v dobrom stave, nič vám nebráni vymeniť strešnú krytinu za nový materiál. Pred výmenou opláštenia sa uistite, že nový materiál, ktorý chcete použiť, zodpovedá parametrom krovu. Napríklad keramická škridla je podstatne ťažšia ako plechová škridla. Ak budete chcieť zmeniť materiál, uistite sa, že krov bude schopný uniesť zaťaženie. V opačnom prípade vystavíte strechu mnohým poruchám a dokonca aj zrúteniu.

 

Od čoho by sa mali začať práce? Predovšetkým od demontáže starého materiálu. Po vykonaní týchto úkonov chráňte strechu pred dažďom. Na tento účel je najlepšie použiť tesnú plachtu. Po odkrytí strešnej konštrukcie skontrolujte, ako v akom stave je tepelná izolácia a izolácia proti vlhkosti. Ak vaša strecha nemá takúto izoláciu a vy chcete izolovať podkrovie, položte paropriepustnú fóliu. Tým sa zabezpečí ochrana priestoru pred vodou. Výmena strešnej krytiny svojpomocne je samozrejme možná len vtedy, ak máte potrebné zručnosti, vybavenie a skúsenosti. V opačnom prípade si najmite profesionálneho pokrývača, ktorý zabezpečí správne vykonanie prác.

Aký typ krytiny si vybrať?

Medzi obľúbené materiály, ktoré môžete použiť na zastrešenie, patria keramické škridly, ploché alebo vlnité plechy, bitúmenová plsť alebo plechová strešná krytina. Tento materiál je mimoriadne univerzálny a medzi jeho hlavné výhody patria:

 

  • nízka hmotnosť – vďaka nízkej hmotnosti materiálu ho možno použiť prakticky v každej budove bez ohľadu na konštrukciu krovu;
  • nízka cena – plechová škridla je oveľa lacnejšia ako klasická škridla a vizuálne sú si veľmi podobné;
  • jednoduchá montáž – najmä v prípade modulárnych plechových strešných krytín, ktoré sa predávajú vo forme hotových hárkov;
  • vysoká estetika a široká škála farieb.

 

Hľadáte vysokokvalitné plechové strešné krytiny, ktoré nielen ochránia, ale aj ozdobia váš dom? Pozrite si našu ponuku a vyberte si variant, ktorý najlepšie spĺňa vaše očakávania!