Aký krov zvoliť pre daný typ krytiny? - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Aký krov zvoliť pre daný typ krytiny?

Pri výbere strešnej krytiny je potrebné zohľadniť, že nie všetky typy strešných krytín sa môžu používať na každom type krovu. Najväčší význam v tomto ohľade má sklon jednotlivých plôch strechy. Keďže každý typ strešnej krytiny má presne stanovené požiadavky ohľadne sklonu strechy.

Na akom krove sa môžu klásť škridly?

Škridla je veľmi estetickou strešnou krytinou, avšak nemôže sa používať na plochých strechách, ani na strechách s nedostatočným sklonom. Škridla sa môže klásť iba na strmých strechách – ktorých sklon prekračuje 31°.

Na kladenie škridlových striech sú vhodné nasledujúce typy krovov:

  • typický väznicový krov – tvoria ho dva typy väzníc: hlavné a vedľajšie, v prípade striech s rozpätím 9 – 10 m a so sklonom strechy nad 31°,
  • väznicový stojatý krov – tento typ konštrukcie sa väčšinou používa v domoch s úžitkovým podkrovím, avšak v tomto prípade sklon strechy musí byť väčší než 31°.

Na akom krove sa môžu klásť plechové krytiny?

Plechová strešná krytina má nižšie nároky než škridlové strechy. Avšak aj v tomto prípade, na použitie tohto typu krytiny, krov musí spĺňať príslušné požiadavky. Plechová krytina sa nesmie používať na plochých strechách. Oceľová plechová škridla sa môže používať iba na strechách so sklonom aspoň 9°. Vyššie požiadavky má plechová krytina s vrstvou minerálneho alebo keramického posypu. V tomto prípade sklon strechy musí byť aspoň 12°.

V prípade plechovej krytiny sa používajú nasledujúce krovy:

  • typický väznicový krov – iba v prípade striech s rozpätím 9 – 10 m a so sklonom strechy väčším než 9° (tradičná plechová krytina) alebo so sklonom strechy väčším než 12° (plechová krytina s vrstvou minerálneho alebo keramického posypu),
  • väznicový stojatý krov – väčšinou sa používa v domoch s úžitkovým podkrovím, so sklonom strechy väčším než 9° (tradičná plechová krytina) alebo so sklonom strechy väčším než 12° (plechová krytina s vrstvou minerálneho alebo keramického posypu),
  • plochý väznicový krov – má väčšinou jednu hrebeňovú väznicu, ktorá je položená na stolici, používa sa v prípade striech s rozpätím 8 – 9 m a so sklonom strechy od 9° do 18°, čiže spĺňa požiadavky na kladenie plechovej krytiny,
  • priehradové väzníky – používajú sa napríklad v skeletových drevených domoch, a tiež čoraz častejšie v murovaných domoch – na sedlové strechy s neveľkým sklonom od 14° do 23°, avšak s neúžitkovým podkrovím – rozsah uhlov sklonu strechy je uvedený v požiadavkách, ktoré musia byť splnené pri montáži danej plechovej krytiny.

Na akom krove sa môžu klásť šindle?

Aby mohla byť strecha pokrytá šindľami, musí mať sklon aspoň 15°. Na šindľové strechy sa používajú nasledujúce krovy:

  • typický väznicový krov (sklon strechy aspoň 15°),
  • väznicový stojatý krov (sklon strechy aspoň 15°),
  • plochý väznicový krov (sklon strechy aspoň 15°),
  • priehradkové väzníky (aj v tomto prípade musí mať strecha sklon aspoň 15°).