Top 10 vecí, na ktoré si treba dať pozor pri výbere strechy - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Top 10 vecí, na ktoré si treba dať pozor pri výbere strechy

Výber strechy je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v procese plánovania výstavby domu, ďalšou dôležitou vecou je objednávka návrhu a samotná výstavba. Aby ste správne zvolili jeden z najdôležitejších prvkov konštrukcie domu, musíte prijať niekoľko so sebou súvisiacich rozhodnutí. Nižšie nájdete 10 najdôležitejších vecí, na ktoré si treba dať pozor pri výbere strechy.

Štruktúra a tvar strechy

Výber štruktúry a tvaru strechy je obyčajne prvým aspektom pri výbere strechy. Úzko súvisí s architektonickým návrhom domu a striktne z neho vyplýva. Avšak už na tejto etape, pri výbere návrhu domu, musíte zohľadniť aj ďalšie faktory. Treba tu poznamenať, že vybraný tvar a štruktúru strechy sa už obyčajne nedá zmeniť, keď je dom vo výstavbe.

Strecha je prispôsobená územnému členeniu

Veľmi dôležitým bodom pri výbere strechy je zistenie miestnych predpisov, ktoré sa týkajú druhu strechy a strešnej krytiny v určitej oblasti. V podstate od tejto veci by ste mali začať vyhľadávanie návrhu domu. Predpisy môžu definovať napr.: tvar, druh strechy a jej sklon, umiestnenie strechy vo vzťahu k hraniciam pozemku, druh strešnej krytiny a jeho farbu, možnosť využitia podkrovia, možnosť výstavby vikierov a viaceré ďalšie veci.

Materiál pre krov

Pri výbere strechy je potrebné zohľadniť aj materiál, z ktorého bude vykonaný krov. Obyčajne k výstavbe krovu sa používajú rôzne druhy dreva, najčastejšie borovicové, smrekové, jedľové, smrekovcové alebo dubové drevo. Stále populárnejšie sa však stávajú oceľové krovy. Konštrukcia môže byť vyrobená na mieste ale oceľový krov, a niekedy aj drevený, môže byť vykonaný aj z predčasne pripravených prefabrikovaných prvkov.

Strecha prispôsobená klimatickým podmienkam

Strecha domu by mala byť prispôsobená klimatickým podmienkam, vyskytujúcim sa v danej oblasti. Preto je potrebné vziať do úvahy aj vzdialenosť domu od lesa, hôr alebo vodných nádrží. Strechy domov nachádzajúcich sa v horách budú vystavené pôsobeniu nízkych teplôt. Ak sa bude dom nachádzať blízko vody, nebezpečenstvom bude vlhkosť. Blízka vzdialenosť od mora a horská lokalizácia sú príčinou častejšieho výskytu silných vetrov.

Druh strešnej krytiny

Pre správny výber strešnej krytiny, musíte zohľadniť niekoľko ďalších faktorov. Okrem estetických preferencií sú to možnosti vyplývajúce z územného členenia. Je potrebné vziať do úvahy aj nosnosť krovu. Strešné materiály sa líšia hmotnosťou a odolnosťou proti vlhkosti. Napríklad, najťažšie a zároveň aj najtrvanlivejšie sú keramické a cementové dlaždice. Na druhej strane strešný plech je ľahší a jeho inštalácia je jednoduchšia.

Typ strešného plášťa

Pri výbere strechy veľmi dôležitý je aj výber vhodného strešného plášťa, teda zabezpečenia, ktoré sa nachádza pod strešnou krytinou. V tomto prípade môžete zvoliť pevný plášť – môže to byť úplné debnenie, pokryté strešnou lepenkou alebo fóliou. Také riešenie je ťažšie a drahšie. Máme na výber aj plášť z fólii, záplat a protilíšt. Toto riešenie je zase ľahšie a lacnejšie. Druh strešného plášťa by však mal byť prispôsobený jeho krytine.

Strešná krytina a plášť

V prípade prispôsobenie strešnej krytiny a plášťa nemáme úplnú slobodu výberu. Materiály, ako sú bitúmenové šindle a ploché plechy, môžu byť inštalované výlučne na pevnom plašti. Na pevnom plašti, v závislosti od druhu krytiny, sú montované vláknocementové dlaždice. Na plašti tohto druhu by sa tiež mali montovať keramické a cementové dlaždice, ak je uhol ich sklonu malý.

Dostupnosť materiálov

Vyberajúc najpopulárnejšie materiály, ak ide o krov, strešný plášť alebo krytinu, vyhneme sa problémom s ich dostupnosťou. Keby sme však chceli použiť menej bežne používané materiály, musíme počítať s ich vyššou cenou. Môže sa tiež stať, že bude treba na ne dlhšie čakať, čo môže byť príčinou dlhšieho času výstavby strechy.

Strešná krytina a tvar strechy

Obyčajne každú strešnú krytinu sa dá použiť na streche ľubovoľného tvaru. Niektoré kombinácie môžu ale byť veľmi drahé alebo nepraktické. Ak má strecha komplikovaný tvar s mnohými  ohybmi dlaždíc a sklonmi, je dobre použiť maloformátové krytiny. Môžu to byť napr. keramické alebo betónové dlaždice. hodné budú aj vláknocementové dlaždice, platne z kamennej bridlice, drevené šindle alebo štiepky.

Výber osvedčeného tímu pre výstavbu strechy

Ako vyplýva z vyššie uvedených bodov, výber strechy si vyžaduje prijatie niekoľkých so sebou súvisiacich rozhodnutí, ktoré neskôr budú ovplyvňovať kvalitu a trvanlivosť strechy. Ďalším dôležitým krokom je preto výber vhodnej firmy, ktorá sa zaoberá zastrešením. V prvom rade by ste mali brať do úvahy jej  profesionalitu, vedomosti a skúsenosti. Dôležitou pri výbere stavebnej spoločnosti je tiež jej riadna príprava, keď ide o zmluvy, a prehľadnosť.

Ako vyplýva z vyššie uvedených bodov, výber strechy si vyžaduje prijatie niekoľkých so sebou súvisiacich rozhodnutí, ktoré neskôr budú ovplyvňovať kvalitu a trvanlivosť strechy. Ďalším dôležitým krokom je preto výber vhodnej firmy, ktorá sa zaoberá zastrešením. V prvom rade by ste mali brať do úvahy jej  profesionalitu, vedomosti a skúsenosti. Dôležitou pri výbere stavebnej spoločnosti je tiež jej riadna príprava, keď ide o zmluvy, a prehľadnosť.