Ako signalizuje strecha, že sa blíži čas jej opravy? - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Ako signalizuje strecha, že sa blíži čas jej opravy?

Strecha je bariérou pre celý dom, chráni ho a jeho obyvateľov pred poveternostnými podmienkami. Preto je potrebné venovať pozornosť stavu jej plášťa a konštrukcie, a jej pravidelné kontroly nie sú len záležitosťou estetiky, ale predovšetkým bezpečnosti. Napovedáme, čomu treba venovať osobitnú pozornosť pokiaľ ide o stav strechy a aké signály nám dáva, že sa blíži čas jej opravy.

Kedy sa pustiť do opravy strešného plášťa?

V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné vymeniť celú konštrukciu, krov, ale vo väčšine prípadov bude stačiť oprava opláštenia strechy. Oprava strešnej krytiny je odporúčaná alebo dokonca nevyhnutná, ak:

  • začne pretekať a voda vniká do obytných priestorov, kde môže spôsobiť veľké škody,
  • ide o viditeľné poškodenie krytiny, v takom prípade by mala byť strecha opravená čo najskôr, aby sa predišlo riziku pretekania (ľahšie to majú majiteľa škridlových striech – niekedy stačí vymeniť jednotlivé prvky, zatiaľ čo v prípade striech pokrytých plechovou krytinou alebo bitúmenovou krytinou bude potrebné vymeniť celú plochu),
  • nízka vizuálna atraktivita strešného materiálu môže byť ďalším dôvodom jeho opravy – dokonca aj najlepšia strešná krytina časom stráca svoj pôvodný vzhľad a vyžaduje si obnovu.

Kedy vymeniť celú strešnú konštrukciu?

Zvyčajne stačí oprava alebo obnoviť niektorej časti strechy, ale v niektorých prípadoch možno budeme musieť rekonštruovať celú strešnú konštrukciu. K výmene strechy dochádza v situáciách, keď:

  • konštrukcia krovu je napadnutá hmyzom parazitujúcim na dreve,
  • plášť strechy alebo krov napadli huby,
  • vždy, keď sa plocha strechy ohýba a konštrukcia láme.

Vyššie uvedené situácie si vyžadujú čo najrýchlejšiu reakciu. Ignorovanie alebo ľahostajnosť voči týmto rizikám môže viesť k vážnym dôsledkom a v extrémnych prípadoch až ku katastrofám.

Kedy sa ešte odporúča oprava strechy?

Opravu, renováciu alebo rekonštrukciu strechy nevykonávame iba z bezpečnostných dôvodov. Pre nahradenie celej strešnej konštrukcie alebo krytiny by sme sa tiež mali rozhodnúť v situáciách, keď:

  • chceme vizuálne osviežiť výzor strechy,
  • plánujeme prispôsobiť podkrovie na používanie.

Keramické a cementové škridly patria do skupiny ťažkých strešných krytín a staviteľ berie ich hmotnosť do úvahy už vo fáze projektu. Preto, ak máme v úmysle nahradiť strechu z plechu škridlami, mali by sme strešnú konštrukciu vymeniť alebo aspoň zosilniť. Na druhej strane, ak meníme iba škridly na iné, nepotrebujeme sa radiť s architektom ani zosilňovať konštrukciu krovu, ak je v dobrom stave. Pri prispôsobovaní podkrovia je potrebné vziať do úvahy hmotnosť izolácie, v takom prípade sa odporúča konzultácia so staviteľom.

Odstránenie eternitových povrchov

Majitelia budov pokrytých eternitovými krytinami sú povinní ich odstrániť do roku 2032. Túto povinnosť uložila Európska únia. Táto činnosť by mala byť zverená spoločnosti s príslušnými povoleniami. Odstránenú eternitovú krytinu s obsahom azbestu je potrebné zlikvidovať.