Druhy strešných konštrukcií, ktoré môžeme použiť - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Druhy strešných konštrukcií, ktoré môžeme použiť

Strecha je veľmi dôležitým konštrukčným prvkom každého domu. Plní nielen ozdobnú strechu, ale predovšetkým chráni obyvateľov a používateľov budovy pred rôznymi poveternostnými podmienkami. Predstavujeme strešné konštrukcie a ich krátke charakteristiky.

Krokvová strešná konštrukcia

Najjednoduchšou, ale zároveň najmenej stabilnou konštrukciou strechy je krokvová konštrukcia. Základnými druhmi takejto konštrukcie strechy sú:

  • krokvovo-nosníková konštrukcia,
  • konštrukcia s krokvami opretými na stenách.

V prípade krokvovo-nosníkovej konštrukcie sa konštrukcia strechy opiera na krokvách s nosníkom dreveného stropu. Spolu tvoria trojprvkový väzník, ktorý sa opiera na vonkajších stenách budovy. Avšak nosníky, ktoré tvoria drevený strop, sa priamo opierajú na múre alebo pomúrnici. Konštrukcia s krokvami opretými na stenách obsahuje krokvy, ktoré sú spojené v hrebeni strechy a opreté na pomúrniciach. Pomúrnice sú pripevnené do venca. Väzník v takejto konštrukcii tvoria dva prvky a funkciu tretej strany trojuholníka plní strop.

Hambálková konštrukcia

V súčasnosti najčastejšie používanou konštrukciou krovu je hambálková konštrukcia Jej veľkou výhodou je, že je pomerne jednoduchá na výrobu a lacnejšia v porovnaní s inými druhmi konštrukcií. Svojou konštrukciou v niečom pripomína krokvovú strechu, ale má pridaný vodorovný konštrukčný prvok stabilizujúci celú strechu – hambálok. Tento vodorovný prvok je zvyčajne umiestnený v polovici krokvy alebo vyššie, jeho najdôležitejšou úlohou je spojiť a spevniť obe krokvy. Existujú rôzne druhy hambálkovej konštrukcie:

  • klasická hambálková konštrukcia,
  • hambálkový krov s väznicou.

Klasická hambálková konštrukcia sa najčastejšie používa na úžitkové podkrovia. V prípade takých striech dĺžka hambálku neprekračuje 3,5 m. Ak má mať strecha mierny sklon, používajú sa ešte aj murované kolenné steny, ktoré zaistia správnu výšku interiéru. Väznicový hambálkový krov je navyše vybavený aj väznicami. Tvoria ju jedna alebo dve stolicové steny. Takéto steny tvorí rad stolicových stĺpov, ktoré sú umiestnené na základni a spájajú sa strednou väznicou. Takáto konštrukcia sa používa na strechy s väčšou šírkou.

Strešné konštrukcie typu stolice

Ďalším druhom strešnej konštrukcie sú stolice. Majú veľmi široké, univerzálne využitie. Používajú sa na ploché aj strmé strechy, so sklonom od 6° do 70°, možno ich využiť na strechy s jednou plochou, sedlové strechy, strechy s úžitkovým podkrovím aj bez neho a tiež na strechy, ktorých rozpätie môže byť až 16 m. Existujú štyri základné poddruhy tejto konštrukcie:

  • typická stojatá stolica,
  • stojatá stolica s drevenou kolennou stenou,
  • stojatá stolica na plochej streche,
  • konštrukcia na ploché naklonené strechy.

Typická stojatá stolica sa opiera na dvoch druhoch väzníkov: hlavných a stredových. Používa sa na strechy s rozpätím od 9 m do 10 m. Stojatá stolica s drevenou kolennou stenou sa zvyčajne používa na úžitkové podkrovia. Plochá strecha s využitím tejto konštrukcie je zvyčajne vybavená hrebeňovou väznicou, ktorá sa opiera na stolicovej stene. Tento druh konštrukcie sa používa na strechy s rozpätím 8-9 m a uhlom sklonu od 6° do 18°. Plochá naklonená strecha je zvyčajne strechou s jednou plochou. Používa sa v prípade prístavieb, dlhých a úzkych budov. Jej rozpätie neprekračuje 6 m.

Priehradová strešná konštrukcia

Na drevené rodinné domy sa používajú priehradové strešné väzníky. Čoraz častejšie sa používajú aj v prípade murovaných domov. Je to riešenie pre sedlové strechy s miernym uhlom sklonu od 14° do 23°, bez úžitkového podkrovia.