Najväčšia strecha na svete - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Najväčšia strecha na svete

Obnoviteľné zdroje energie – OZE – si získavajú čoraz väčšiu obľubu. Solárne panely sú inštalované na strechách domov, vznikajú fotovoltaické farmy, veterné mlyny vidno každú chvíľu v Poľsku, Európe i na celom svete, mnoho spoločností sa tiež rozhoduje pre využívanie OZE. Toto riešenie je nielen ekologické, ale aj hospodárne. Nemalo by nás preto prekvapiť, že najväčšou strechou na svete je solárna strecha – vybavená fotovoltaickými panelmi.

Strecha skladu a logistického centra v holandskom Venle

Najväčšia strecha na svete bola postavená v holandskom meste Venlo a zakrýva skladové a logistické centrum. Je to tiež najväčšia solárna strecha na svete, čiže strecha pokrytá fotovoltaickými panelmi – umožňujúca výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Sklad patrí spoločnosti PVH Europe Heylen Warehouses. Investícia bola zrealizovaná s podporou holandskej verejnej siete elektrických vedení.  Solárna strecha je schopná pokryť všetky energetickú potrebu všetkých obchodov, kancelárií a skladov PVH Europe v Holandsku.

PVH Europe je globálnym ústredím spoločnosti Tommy Hilfiger a rovnako aj európskych divízií spoločnosti Calvin Klein a ďalších značiek PVH Corp. Zo skladu a logistického centra vo Venle sa denne distribuje približne 600 000 produktov.

Najväčšia solárna strecha na svete – zopár čísel

Takmer 50 000 fotovoltaických panelov bolo umiestnených na streche skladu a logistického centra, so špičkovým výkonom 18 megawattov. Plocha tejto solárnej strechy je 110 000 m2, čiže zaberá plochu porovnateľnú s asi dvadsiatimi futbalovými ihriskami. Ročná výroba elektriny na tejto streche je dostatočná na to, aby zásobila elektrinou 4500 domácnosti. Táto investícia je súčasťou plánu spoločnosti PVH na úplný prechod na obnoviteľné zdroje do roku 2030 a na dosiahnutie 30% zníženia emisií oxidu uhličitého v dodávateľskom reťazci.

Objekt bol vysoko hodnotený v rebríčku udržateľného rozvoja BREEAM – ocenené boli najmä príkladné štandardy v energetike, vodnom hospodárstve, doprave, nakladaní s odpadmi, znečisťovaní, materiáloch, ekológii, zdraví a dobrých životných podmienkach, ako aj energeticky úsporné osvetlenie v rámci zariadenia a recyklácia odpadu. Plánuje sa tiež inštalácia solárnych panelov na streche iného zariadenia spoločnosti – Logistic Campus.

Solárne strechy – investícia do budúcnosti

Obnoviteľné zdroje energie, vrátane solárnej, sa čoraz viac využívajú v každodennom živote – pri súkromných investíciách, napríklad v domácnostiach, alebo v priemyselných závodoch, kanceláriách a skladoch. Vznikajú tiež verejné investície – napríklad solárne farmy. Sklady a logistické budovy, ako je tá v holandskom Venle, by sa mohli stať elektrárňami budúcnosti. Veľká plocha striech takýchto budov umožňuje namontovať na ne obrovské množstvá panelov. Neustále sa rozvíjajúce riešenia v oblasti fotovoltaiky navyše umožňujú maximalizáciu výroby elektrickej energie.