Plánovanie stavby domu krok za krokom - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Plánovanie stavby domu krok za krokom

Stavba domu neznamená len veľké náklady, ale je to tiež dlhý a mnohostupňový proces, ktorý vyžaduje veľa úradných formalít. Napovedáme, ako sa pripraviť na výstavbu domu, aké formality je potrebné zabezpečiť – ako naplánovať výstavbu domu krok za krokom, aby sa predišlo zbytočným, dodatočným nákladom a iným nepríjemným prekvapeniam počas výstavby.

Krok 1. Overenie statusu pozemku

Jednou z formalít, od ktorej by ste mali začať plánovať výstavbu domu, je overenie statusu pozemku, ktorý chcete kúpiť, aby ste na ňom mohli postaviť dom. Kúpa pozemku by mala byť premysleným rozhodnutím, ktorému bude predchádzať dôkladná analýza územného plánu obce (ÚP). Nájdete v ňom okrem iného informácie o druhu pozemku (môže ísť napríklad o stavebný pozemok alebo poľnohospodársku pôdu). Avšak v oblasti, na ktorú sa nevzťahuje aktuálny územný plán, je potrebné požiadať o územné rozhodnutie, ktoré je mu rovnocenné.

Krok 2. Analýza výpisu z katastra nehnuteľností

Ak chcete kúpiť pozemok na stavbu domu a už ste si vybrali taký, ktorý Vás zaujíma, predtým, ako sa rozhodnete ho kúpiť , by ste mali starostlivo preskúmať a zanalyzovať katastrálne záznamy nehnuteľnosti, o ktorú máte záujem. V katastroch nehnuteľností nájdete napr. informácie o právnej situácii pozemku (t. j. o tom, kto a v akom rozsahu je vlastníkom pozemku) a tiež o možnom hypotekárnom alebo daňovom zaťažení pozemku. Tento dokument tiež obsahuje informácie o vecných bremenách alebo o prechodovom práve na pozemku (t. j. či cez pozemok prechádzajú napr. elektrické siete alebo či pozemok potrebuje vnútornú prístupovú cestu).

Krok 3. Kúpa projektu domu

Keď sme sa už oboznámili s plánmi, dôkladne si preštudovali katastrálne záznamy a kúpili zaujímavý pozemok, ďalšou fázou plánovania výstavby domu je zakúpenie projektu od architekta. Stavebný a architektonický projekt domu je jedným z dokumentov, ktoré sú potrebné na získanie stavebného povolenia alebo na začatie stavebných prác vykonávaných na základe oznámenia o stavebnom zámere na príslušnom úrade. Na základe veľkosti pozemku, konkrétnych podmienok výstavby a individuálnych požiadaviek členov domácnosti môžete poveriť projektanta, aby pripravil individuálny projekt stavby, ale môžete si tiež kúpiť jeden z hotových projektov.

Krok 4. Dosiahnutie technických podmienok na dodávku energií

Predtým, ako získame stavebné povolenie alebo oznámime náš zámer stavať, mali by sme mať záruky týkajúce sa dodávok energií, ako aj technických podmienok na pripojenie nášho pozemku ku kanalizačným, vodovodným, elektrickým a/alebo plynovodným sieťam. Tieto dokumenty sa získavajú vo vodárenských a kanalizačných, energetických a plynárenských spoločnostiach predložením žiadosti osobne alebo poštou.

Krok 5. Získanie stavebného povolenia alebo oznámenie o stavebnom zámere

Pri plánovaní výstavby rodinného domu nemusia jednotliví investori vo väčšine prípadov požiadať o stavebné povolenie, mali by však ohlásiť svoj stavebný zámer. Stavebné povolenie sa získava v takých situáciách, keď plocha vplyvu plánovaného obytného domu presahuje hranice pozemku. To sú okrem iného prípady, keď sa má dom postaviť vo vzdialenosti tri, a nie štyri metre od hranice pozemku alebo ak je veľmi vysoký, čo môže spôsobiť zatienenie susedných pozemkov. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri plánovaní radových rodinných domov alebo dvojdomov.

Ak ste už pri plánovaní výstavby domu dohliadli na všetky tieto formality, môžete si najať stavebný dozor, kúpiť si stavebný denník a začať stavať dom.